Oversikt hyttefeltet

Hyttetomter

Klikk på ønsket tomt for ytterligere info

Hyttefeltet har 9 flotte ferdig opparbeidede tomter tilrettelagt for din hyttedrøm.

 • Bredbåndstilknytning
  Det er klargjort for bredbånd via fiberkabel til alle hyttetomtene.
 • Vann og avløpsanlegg.
  Det er fremlagt vann og avløp til alle tomtene.
  Vann fra felles grunnvannskilde (borebrønn) med tilknyttet pumpehus. I tillegg er det et magasin på 13m³ for å sikre jevn vanntilførsel.
  Spillvann er tilknyttet felles slamavskiller.
 • Strøm
  Det er fremlagt strøm til alle tomtene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 • Privacy Policy