Nøkkelferdige naust

Båtrampe

Flytebrygge

Naustområdet

Nausttyper

Området er historisk grunn med tradisjoner fra sagbruksdriften i «hollendertida» på 1600-1700 tallet. Det er regulert for rundt 10 naustplasser, med kirkebåtnaustet lengst mot vest.

Det går vei helt frem. Anlegget har båtslipp, og det er lagt opp strøm og vann til alle tomtene. I tillegg er det bygd et felles WC-hus for området.

Det er dannet en båtforening «Åsskard småbåtforening» som har opprettet et flytebryggeanlegg hvor det selges båtplasser.

Enkeltnaust

Tomter

Svalgangnaust

Dobbeltnaust

Hjelmkonnå

Kirkebåten har tilhørighet til området med eget naust.

 

 

Kirkebåten «Hjelmkonnå»representerer et levende nordmørsk kulturmiljø. Siden byggingen i 2009 har båten på en svært positiv måte vært synlig i fjordbygdene - både ved rokonkurranser og historiske arrangement. «Hjelmkonnå» samler mange til byggende fysisk fostring og sosialt fellesskap gjennom treningskvelder, kirkeroing og fjordturer. «Hjelmkonnå» er en umistelig kulturarena - ei levendegjerning av tradisjoner som gjør bygdene våre til attraktive bomiljø i fremtiden.

Alle naustene har fremlagt vann og strøm.

Priser:

  • Ferdig oppsatt naust inkludert tomt fra kr. 225 000,-

 

 

 

 

 

 

Det er mulig for å leie kajakk og delta i roing med «Hjelmkonnå» for eiere / brukere av Gammelsagelva hyttefelt.

 

Kjøp partsbrev - med støtte til naustet og bruksrett til «Hjelmkonnå» koster 1000 kr. Du betaler til konto 4040.15.16192. Ved kjøp av partsbrev blir du medeier og får bruksrett til båten. Samtidig støtter du bygging av naustet som er en del av kirkebåtprosjektet i regi av Bøfjorden Sjøbruksmuseum. Slike parter kan overdras som gave. Vil en selge parten, har museet forkjøpsrett.

 

 

 

© 2018 • Privacy Policy